Lid worden?

Waarom zou ik lid worden?

De Yogafederatie voor Nederlandstaligen zal de authentieke yogazienswijze en levenswijze bekend maken en bewaren. Daarbij zal het de belangen van alle leden behartigen.

Voordelen om lid te worden:

 • Je ontvangt het "Tijdschrift voor Yoga", de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de yogaweekends en de themadagen voor yogaleraren,  yogaleraren in opleiding en actieve leden;
 • Je kan inschrijven voor het jaarlijks internationaal Yogacongres te Zinal (Zwitserland), georganiseerd door de Europese Yoga Unie;
 • Effectieve leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering;
 • Als yogaleraar kan je intekenen op de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid en heb je recht op een eigen profielpagina op onze website. Deze profielpagina kun je zelf aanpassen en aanvullen met evenementen;
 • De effectieve leden hebben toegang tot ons informatieplatform, met daarop alle verslagen, meest recente data, overzicht van de werkgroepen en nuttige documenten;
 • Daarnaast krijg je als lid ook korting op de yogaweekenden.
 • De effectieve leden mogen via de startpagina van de website promotie maken voor hun yoga-activiteiten. 

Hoe word ik lid?

Indien je wenst aan te sluiten kan dit telefonisch, of via mail of via dit webformulier.

Lidgelden zijn steeds in hun geheel verschuldigd.
Betalingen tot eind augustus worden als lidgeld van het lopend jaar beschouwd.
Het lidmaatschap loopt elk jaar van 1 januari tot 31 december
Reeds verzonden tijdschriften van het lopend jaar worden in de regel niet nagestuurd tenzij op uitdrukkelijke vraag en enkel zolang de voorraad strekt.
Betalingen vanaf 1 september gelden reeds als lidgeld voor het volgende jaar.

Aansluiten als leraar kan alleen wanneer de kandidaat een opleiding heeft gevolgd die erkend is door de Federatie of de Europese Yoga Unie. https://yogafederatie.be/opleidingyogaleraar/erkendevormingsinstituten
Aansluitingen als lid bij de Federatie worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.
Voor de effectieve leden geldt dat een peterschap het lidmaatschap ondersteunt.
Wie kan peter zijn? Een ander effectief lid zoals een bestuurder, een yogaleraar of een directeur van een vormingsinstituut.

Het lidgeld schrijf je over op rekeningnummer BE25 3900 6740 8082
BIC BBRUBEBB
adres rekening: YFN vzw, Kattestraat 120, 9400 Okegem-Ninove
Vermeld bij de overschrijving je naam zoals op je identiteitskaart.

Het lidgeld bedraagt:

 • 45 € voor gewone leden (niet-effectief lid)
 • 50 € voor de  leraren in opleiding (niet-effectief lid)
 • 50 € voor de actieve leden (effectief lid)
 • 70 € voor de door leraren erkend door de Yoga Federatie (effectief lid)

De tabel hierna geeft de voordelen weer voor elk soort lid.

gewone leden leraren in opleiding actieve leden leraren
Stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering
Tijdschrift voor Yoga
Nieuwsbrief
Uitnodiging themadagen ✔️
Uitnodiging studie- en ontmoetingsweekends
Korting op de weekends
Uitnodiging internationaal Yogacongres van de Europese Yoga Unie
Homologatiediploma na beëindigen van de opleiding en na 4 jaar ononderbroken lidmaatschap
Toegang tot ons informatieplatform
Mogelijkheid om aan te sluiten bij de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid
Profielpagina op onze website