Lid worden?

Waarom zou ik lid worden?

De Yogafederatie voor Nederlandstaligen zal de authentieke yogazienswijze en levenswijze bekend maken en bewaren. Daarbij zal het de belangen van alle leden behartigen.

Voordelen om lid te worden:

  • Je ontvangt het "Tijdschrift voor Yoga", de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de yogaweekends en de themadagen voor yogaleraren en yogaleraren in opleiding;
  • Je kan inschrijven voor het jaarlijks internationaal Yogacongres te Zinal (Zwitserland), georganiseerd door de Europese Yoga Unie;
  • Effectieve leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering;
  • Je ontvangt een lerarenlijst indien je een diploma bezit van een erkende opleidingsschool;
  • Je kan intekenen op de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid;
  • Als yogaleraar krijg je een eigen profielpagina op onze website.  Deze profielpagina kun je zelf aanpassen en aanvullen met evenementen;
  • Tevens heb je toegang tot ons informatieplatform, met daarop alle verslagen, meest recente data, overzicht van de werkgroepen en allerlei te downloaden documenten;
  • Daarnaast krijg je als lid ook korting op de yogaweekenden.

Hoe word ik lid?

Indien je wenst aan te sluiten kan dit telefonisch, of via mail of via dit webformulier.

Lidgelden zijn steeds in hun geheel verschuldigd.
Betalingen tot eind augustus worden als lidgeld van het lopend jaar beschouwd.
Het lidmaatschap loopt elk jaar van 1 januari tot 31 december
Reeds verzonden tijdschriften van het lopend jaar worden in de regel niet nagestuurd tenzij op uitdrukkelijke vraag en enkel zolang de voorraad strekt.
Betalingen vanaf 1 september gelden reeds als lidgeld voor het volgende jaar.

Aansluitingen als lid bij de federatie worden voorgelegd aan de raad van bestuur.
Voor de effectieve leden geldt dat een peterschap het lidmaatschap ondersteunt.
Wie kan peter zijn? Een ander effectief lid, een bestuurslid, een yogaleraar, een directeur van een vormingsinstituut.

Het lidgeld schrijf je over op rekeningnummer BE25 3900 6740 8082
BIC BBRUBEBB
adres rekening: YFN vzw, Kattestraat 120, 9400 Okegem-Ninove
Vermeld bij de overschrijving je naam zoals op je identiteitskaart.

Het lidgeld bedraagt:

40 € voor gewone leden (toegetreden lid)
Je ontvangt het "Tijdschrift voor Yoga", de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de weekends.

50 € voor de actieve leden en leraren in opleiding(effectief lid)
Je ontvangt het "Tijdschrift voor Yoga", de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de weekends
Je ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering
Je ontvangt het homologatiediploma na beëindiging van je opleiding en na 4 jaar ononderbroken lidmaatschap

70 € voor de door de federatie erkende docenten (effectief lid)

Je ontvangt het "Tijdschrift voor Yoga", de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de weekends
Je ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering
Je ontvangt een lerarenlijst indien je een diploma bezit van een erkende opleidingsschool
Je kan intekenen op de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid
Als yogaleraar krijg je een eigen profielpagina op onze website.  Deze profielpagina kun je zelf aanpassen en aanvullen met evenementen. 
Tevens heb je toegang tot ons informatieplatform, met daarop alle verslagen, meest recente data, overzicht van de werkgroepen en allerlei te downloaden documenten.