Boeken

Open je Hart voor heling en geluk

Alberto Paganini

Open je Hart, kom in je centrum.
De kracht en de zachtheid van het Hart als bron voor heling en geluk.
Verzameling van artikels van Alberto Paganini In verschillende tijdschriften (2007-2023)
81 pagina op A4 in kleur, met dikkere kaft.

Mijn verhaal over heling en de zelfgenezende krachten - Het openen van het Hartcentrum in, met en door yoga - Een verbluffende test om de kracht van het hart te meten en te leren gebruiken - Oefeningen en meditaties - Verbanden met de yogafilosofie - De centrale rol van het Hartcentrum - Vleugels naar vrijheid - De verborgen krachten van het Hart - Asana’s als hartopeners... en veel meer.

Link om het te bestellen:

€ 15,00

Bestellen

Prana Yoga flow

Alberto Paganini

Activeer je levenskracht, open je hart en leef vrij  – 200 pagina met: intro over yoga voor de mens van deze tijd, basisprincipes yogafilosofie, yoga anatomie, chakra’s, meridianen, basis alignement, elementen,  milieu, creatief met zonnegroeten, 32 asanas met foto, opties, aanpassingen en uitwerkingen, pranayama- meditatie- en ontspanningstechnieken en waardevolle tips en inzichten voor het creëren van je eigen lessen en  je unieke yogaweg. In de Tweede editie  is er ook een extra index van de uitwerkingen van de houdingen op fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, + twee artikelen over Yoga en het hart.

€ 29,90

Bestellen

Life sucks. Why?

Geert Vancoppenolle

Het leven is lijden is de eerste nobele waarheid in het Boeddhisme. Gevraagd waarom we lijden, antwoordde de Boeddha steevast met "het vasthangen aan de khandhâ". De khandhâ vormen het proces waarmee we omgaan met wat ons overkomt. Door herhaling vormt zich een ingesleten reactiepatroon dat onze persoonlijkheid vormt, wat men soms de Boeddhistische psychologie noemt. Het boek is opgenomen in de Mindfulness & MBCT Key Resources van het Oxford Mindfulness Centre.

€ 21,92

Bestellen

Focus op zelfkennis

Jan De Smedt

Het boek “Focus op zelfkennis” (ondertitel: van kleine “z” tot grote “Z”) gaat 221 blz. lang over Westerse filosofie en psychologie, als eerste deel, en kennismaking met andere culturen, meestal Oosterse, als tweede deel. Samen 18 hoofdstukken.

De inhoud gaat geheel of gedeeltelijk over de lessen die ook in de opleiding Yogaleraars worden gegeven door Jan De Smedt.

€ 20,00

Bestellen

Focus op Yoga

Yoga Vedanta Aalst (Luc Bael)

Dit 260 bladzijden tellende boek biedt een ruim overzicht van Hatha Yoga oefeningen die worden onderwezen in de traditie van Swami Sivananda. Voor elke oefening wordt de techniek uitgelegd aan de hand van een gestructureerde beschrijving en foto’s. Ook het effect, eventuele variaties en contra-indicaties komen aan bod. De beschreven oefeningen behoren tot de volgende categorieën: losmaakoefeningen, kriyaas, aasanas, moedraas, bandhas, praanaayaama, meditatie, oogoefeningen, ontspanning. Opzoekingen zijn eenvoudig dankzij een uitgebreide index en inhoudsopgave.

€ 15,00

Bestellen Bestellen

Upanishads voor deze tijd

Peter Van Lierde en Linda Brys

Dit boek laat ons kennismaken met het uitgestrekte woud van wijsheid van de Upanishads en de
daaruit ontstane filosofische strekkingen. Yoga en Vedanta zijn hiervan in het Westen de meest
gekende. Uit 18 Upanishads wordt een uitgebreide reeks van belangrijke verzen behandeld.
Het betreft hier niet alleen de meest gekende Upanishads, zoals de Iśa, Katha, Mandukya,
Brihadāranyaka Upanishad enz., maar ook enkele uit de minder gekende ‘bindu’-reeks.
Vele verzen komen met verklaring en commentaar gebaseerd op het filosofisch gedachtegoed van
de school van Shankara en de Advaita Vedanta.

€ 25,00

Bestellen

60 Spirituele verhalen

Yoga Vedanta Aalst (Luc Bael)

Boekje met 60 spirituele verhalen samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van de 60° verjaardag van Yoga Vedanta Aalst.

Bestellen bij jozef.kiekens@telenet.be

Prijs: 10€ + verzendingskosten

€ 10,00

Bestellen

Yogasûtra hfdst III en IV

Maria Clicteur

Vertaling en commentaar van de hoofdstukken II en IV van de Yogasûtra van Patanjali.

Het boek kan ook besteld worden door te zoeken op Maria Clicteur op de website  www.boekenbestellen.nl

€ 22,00

Bestellen Bestellen

Bhagavad Gītā

Rāma Saenen

Nederlandse vertaling door Rama Saenen naar de tweetalige uitgaven (Sanskriet-Engels) van o.a. Swami Chidbhavananda, Swami Venkatesananda en Swami Shivananda

Het werk kan besteld worden via:
www.yoga-rama-saenen.be
of info@yoga-rama-saenen.be

prijs: 25€ (20€ + 5€ verzendingskosten)

Rama Saenen (1936-2016) werd geboren te Lier in de provincie Antwerpen.

Van in zijn jeugd kreeg hij zekere inzichten en ervaringen, die hij toen niet kon plaatsen, maar die hem duidelijk werden toen hij kennis maakte met de Yogawetenschap en de Vedantafilosofie.

Op het einde van de jaren '60 en gedurende vele jaren daarna ontmoette hij verschillende Indische Meesters die hem in persoonlijk onderricht, van mens tot mens, verder lieten kennis maken met de Oosterse Schrifturen en de wetenschap van Yoga. Onder zijn guru's waren o.a. swami's van de Divine Life Society en van de Ramakrishna Mission, en ook Dr. E Krishnamacharya.

Door zelfstudie verdiepte hij zich meer en meer in die hoogstaande filosofie, en vooral ook de ervaring van meditatie gaf hem een diep begrijpen van het kosmisch gebeuren en van zichzelf.

Toen hij als jonge man tot Zelfkennis kwam (het echt begrijpen en aanvoelen wie men is in het diepste van zijn wezen) vond hij het zijn plicht om die opgedane kennis en ervaring te delen met andere mensen en hen te helpen door de weg te wijzen naar hun echte Ik.

Zo heeft Rama verschillende van de belangrijkste Schriften, waaronder de Bhagavad Gita, in het Nederlands vertaald en in de loop der jaren meerdere keren de ganse schriftuur, vers na vers, onderwezen in de wekelijkse satsang (letterlijk: 'samen zijn in Waarheid').

Hij heeft voor deze uitgave ook enkele verklarende en aanvullende teksten bijgevoegd, die de verzen van de Bhagavad Gita nog verduidelijken.

Devi Van Hove

€ 25,00

Bestellen

Yogasûtra hfdst I en II

Maria Clicteur

Vertaling en commentaar van hoofdstukken I en II van de Yogasûtra van Patanjali

Het boek kan ook besteld worden door te zoeken op Maria Clicteur op de website www.boekenbestellen.nl

€ 25,00

Bestellen Bestellen