Privacy verklaring

In het kader van de europese wetgeving die op 25 mei 2018 in voege gaat en waarbij de persoonsgegevens van Europeese burgers beter beschermd worden, vind je hierbij de privacyverklaring van de YFN. Deze europese wetgeving noemt men ‘General Data Protection Regulation of GDPR of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er zijn twee grote doelen in deze wetgeving:

 • Particulieren meer controle geven over hun gegevens die worden verzameld
 • Databeveiliging

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou als lid en/of lesgever verzamelen en gebruiken en met welk doel. Lees deze verklaring daarom zorgvuldig.

We hechten belang aan jouw privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy.

In deze privacyverklaring willen we als volgt informeren:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • Dat we het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
 • Dat we jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Dat indien wij jouw persoonsgegevens delen er afspraken gemaakt worden met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Dat we passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen indien jouw gegevens niet meer nodig zijn voor latere wettelijke opvolging. 
Om mee te kunnen werken, hebben wij gegevens van jou nodig, dat kunnen persoonsgegevens zijn. 


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Naam, voornaam, geboortedatum en geslacht
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 • CV (indien van toepassing)
 • Beroep
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, een bericht in het contactformulier
 • Gegevens over je lidmaatschap
 • In welke yogaschool je je diploma behaalde
 • Aansluiting bij de verzekering

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om je bekend te maken als lesgever.
 • om jou de mogelijkheid te bieden om in te loggen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om als lesgevers publiek toegankelijk te zijn voor andere yogadeelnemers/lesgevers.
 • om je onkosten te kunnen vergoeden.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

Wij geven de door jou verstrekte contactgegevens door aan derde partijen die gebruik willen maken van jouw diensten, namelijk andere yogalesgevers, yogascholengroepen of andere lesgevers om te carpoolen of vervanging te zoeken.

Wanneer wij jouw gegevens aan een andere derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.

Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te behouden met passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens in het ledenbestand en op de website door een beveiligde toegangscode, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens zolang als de wet ons dit verplicht.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om aan de fotograaf te melden of je al dan niet gefotografeerd wil worden en/of deze al dan niet mogen gebruikt worden in onze nieuwsbrief of op de website.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen we meedelen in de nieuwsbrief voor lesgevers en de meest recente privacyverklaring kan je terugvinden op de website bij de link ‘privacy’.
Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Vanaf heden zal de privacyverklaring voor elk nieuw lid/lesgever kenbaar gemaakt worden door bij het contactformulier aan te vinken dat zij zich akkoord verklaren om deze privacyverklaring te hebben gelezen.

Mocht er zich toch een datalek voordoen, zullen wij binnen de 72 uur melding doen aan de privacycommissie wanneer er een risico is voor de rechten en vrijheden van onze lesgevers/leden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die de website opslaat op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van de website te verbeteren. Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Welke cookies gebruikt Yogafederatie

Op de website van de Yogafederatie worden 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de correcte werking van de website te waarborgen.

II. Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om je voorkeuren te onthouden.  Ze verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers. Ze bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

U kunt uw cookies beheren in uw browser-instellingen.

Je kan als lesgever via de website inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met YFN.

Alvast dank voor jouw medewerking.