Nieuwsbrief

De Federatie stuurt haar leden geregeld een Nieuwsbrief toe met informatie omtrent de yogaweekends en andere activiteiten georganiseerd door haar leden.
Voor wat de redactie en inhoud van de publicaties in de Nieuwsbrief betreft, kan je een mail sturen naar nieuwsbrief@yogafederatie.be

De leden van de Yoga Federatie ontvangen deze nieuwsbrief, samen met het Tijdschrift voor Yoga, op driemaandelijkse basis.

U kan hier de meest recente nieuwsbrieven downloaden.

 Nieuwsbrief apr - mei - juni 2024

 Nieuwsbrief jan - febr - mrt 2024

 Nieuwsbrief okt - nov - dec 2023

 Nieuwsbrief jul- aug - sept 2023

 Nieuwsbrief apr-mei-juni 2023

 Nieuwsbrief jan-feb-mrt 2023

 Nieuwsbrief oktober - november - december 2022

 Nieuwsbrief juli - augustus - september 2022

 Nieuwsbrief april - mei - juni 2022

 Nieuwsbrief januari-februari-maart 2022

 Nieuwsbrief september-oktober-november 2021

 Nieuwsbrief juli-augustus-september 2021

 Nieuwsbrief april_mei_juni 2021

 Nieuwsbrief jan-feb-mrt 2021

 Nieuwsbrief okt_nov_dec_2020

 nieuwsbrief juli_aug _sept 2020

 Nieuwsbrief april_mei_juni 2020

 Nieuwsbrief jan_feb_mrt 2020

 Nieuwsbrief oct_nov_dec 2019

 Nieuwsbrief juli_aug_sept_2013

 Nieuwbrief april_mei_juni 2013

 Nieuwsbrief april_mei_juni 2015

 Nieuwsbrief apr-mei-juni 2019

 Nieuwsbrief jan-febr-mrt 2019

 Nieuwsbrief oct_nov_dec 2018

 Nieuwsbrief juli_aug_sept 2018

 Nieuwsbrief apr-mei-juni 2018

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2017

 nieuwsbrief juli-aug-sept 2017

 Nieuwsbrief april-mei-juni 2017

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2016

 Nieuwsbrief juli-augustus-september 2016

 Nieuwsbrief apr_mei_juni 2016

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2015

 Nieuwsbrief juli-augustus-september 2015

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2014

 Nieuwsbrief juli augustus september 2014

 Nieuwsbrief jan-feb-maart 2014

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2013

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2012

 Nieuwsbrief apr-mei-juni 2012

 Nieuwsbrief juli-aug-sept 2012

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2011

 Nieuwsbrief juli-aug-sept 2011

 Nieuwsbrief april-mei-juni 2011

 Nieuwsbrief YFN okt-nov-dec 2010

 Nieuwsbrief juli-aug-sept 2010

 Nieuwsbrief april-mei-juni 2010

 Nieuwsbrief juli-aug-sept 2009

 Nieuwsbrief april-mei-juni 2009

 Nieuwsbrief oct-nov-dec 2009

 Nieuwsbrief jan-febr-mrt 2009

 Nieuwsbrief okt-nov-dec 2008

 Nieuwsbrief apr-mei-jun 2008

 Nieuwsbrief juli-augustus-september 2008

 Nieuwsbrief jan-feb-mar 2008