Erkende vormingsinstituten

Hoe word ik een erkende YFN/EYU yogaleraar?

Je wordt een erkende yogaleraar als je minstens een opleiding van 500 contacturen gespreid over 4 jaar bij een door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België en Europese Yoga Unie erkende vormingsschool hebt gevolgd.


Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

De kwaliteit van het yoga onderricht wordt bepaald door de kwaliteit van de yogaleraar. De kwaliteit van de yogaleraar wordt op zijn beurt bepaald door zijn opleiding. De kwaliteit van de opleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de vormingsschool en zijn opleiders.

Elke vormingsschool kan pas met een opleiding starten als het opleidingsprogramma voldoet aan de basisvereisten van het programma opgesteld door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Het opleidingsprogramma van YFN is onderzocht en erkend door de Europese Yoga Unie.
De eerste vormingscyclus van een nieuwe school wordt opgevolgd door de pedagogische raad van de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Pas nadien kunnen erkende diplomas uitgereikt worden door de nieuwe vormingsschool.

Om door de EYU te worden erkend moet de school:

  • Erkend zijn door een federatie die lid is van de EYU
  • Het door de EYU erkend basisprogramma volgen
  • Minimum 4 volledige jaren onderricht geven.
  • Ten minste 5 jaar bestaan
  • Minstens 1 vormingscyclus beëindigd hebben.
  • In totaal minstens 500 contacturen onderricht hebben.
  • Een eindexamen voorzien dat minimaal schriftelijk is.

Eisen die door de school aan haar leerlingen moeten gesteld worden:

  • Minimaal 2 jaren persoonlijke praktijk onder begeleiding van een erkend leraar.
  • Minimaal 85% van de cursusuren bijgewoond hebben

Lijst van erkende vormingsinstituten

De Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België vzw erkent de diploma's die behaald worden bij de erkende vormingsinstituten, waarvan zij de directeuren samenbrengt in haar bestuur, en eveneens van de vormingsinstituten van andere federaties die lid zijn van de Europese Yoga Unie.
Voor de homologatie is minstens vier jaar lidmaatschap bij de Federatie als ofwel "leraar in opleiding" of "leraar" vereist.

Diploma's van yogaleraren die door de Federatie gehomologeerd worden voldoen aan de normen die door de Europese Yoga Unie opgelegd worden en worden automatisch door alle andere binnenlandse en buitenlandse federaties die lid zijn van de Europese Yoga Unie erkend.

Er zijn tien vormingsinstituten erkend door de Federatie:

Instituut voor Patanjala Yoga

o.l.v. Johan De Backer
Zwagershullestraat 7
9881 Bellem (Aalter)
Tel: 0474/667420
e-mail: isabelle.willems@outlook.com
website: http://www.patanjala-yoga.be

Yoga Academie Aalst Vormingsschool voor Yogaleraren

o.l.v. Luc Bael
Tel: 0479 / 60 08 37
De lessen vinden plaats in:
de Swami Sivananda Yoga Ashram - Volksverheffingstraat 95 - 9300 Aalst
e-mail: luc@yoga-vedanta-aalst.be
www.yoga-vedanta-aalst.be

Antwerpse Vormingsschool voor Yogadocenten Rama Saenen

o.l.v. Devi Van Hove en Gita Bisschops
Contactadres: Devi Van Hove (Aleidis)
Lispersteenweg 27
2530 Boechout
Tel: 03 / 455 60 00
e-mail: info@yoga-rama-saenen.be
website: www.yoga-rama-saenen.be

Shri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya

o.l.v. Atma Muni Mertens
Otterstraat 7
2800 Mechelen
Tel: 015 / 33 93 79 - GSM: 0486 / 53 95 59
De lessen gaan door: Steenweg op Blaasveld, 42 2801 Heffen
e-mail: atma.muni@telenet.be
https://yoganiketan.be

Deze opleiding stopt eind 2024.

Er worden daarom geen nieuwe leerlingen meer  aangenomen ! 

Vormingsinstituut voor Yogadocenten

O.l.v. Hade De Nève
Ringlaan 4
3550 Zolder
011/53 73 47 en 0495/54 55 47
gianhade@skynet.be
www.yogainstituut.be

Vormingsschool Viniyoga

o.l.v. Flor Stickens
Bolwerkstraat, 16
2200 Herentals
Tel: 014 / 21 06 76
e-mail: info@sevayoga.be
www.sevayoga.be

Yogaschool Brugge vzw

o.l.v. Maria Clicteur
Yogacentrum Shraddhaa
Kapellestraat 36
8210 Loppem
Tel: 0471/60.27.27
email: maria.clicteur@skynet.be
www.shraddhaa.be

Begin erkenningsfase: 2010
Einde erkenningsfase: 2014

Yogaopleiding volgens het onderwijs van TKV Desikachar

o.l.v. Paul Meirsman uit Gent
Tel: 0488/983509
email: paul.yogasya@skynet.be

Begin erkenningsfase: 2010
Einde erkenningsfase: 2014

Voorlopig wordt er geen nieuwe opleiding gestart (26/04/2024)

De webside www.yogagent.be is niet langer meer actief.

Purusha Yogadocentenopleiding

o.l.v. Greet De Pauw
Bareeldreef 3
9255 Buggenhout
Tel.: 0476 629389
email: greet@purusha.be
Webstek: www.purusha.be

Begin erkenningsfase: 2014
Einde erkenningsfase: 2019

Soma yoga leraren opleiding

o.l.v. Alberto Paganini
Bergjesbos 18
8310 Brugge
Tel: 050-364936
Email: info@yogasoma.be
webstek: www.yogasoma.be

Begin erkenningsfase: 2014
Einde erkenningsfase: 2018

Open Academie Yoga Saraswati

o.l.v. Hugo Boon
Saraswati Dhama
Rosweg 54
1750 Sint-Martens-Lennik

Tel: 0477 607 654
Email: boon.hugo@gmail.com
Webstek: Yoga Saraswati

Begin erkenningsfase: 2016
Einde erkenningsfase: 2023