Verzekering

Indien u wenst in te tekenen graag dit formulier uitprinten, aanvullen en na ondertekening sturen naar de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België vzw naar het secretariaat of de administratie:

Secretariaat: Nadine van Treeck, Elsbos 30, 2650 Edegem

Administratie: Fabienne De Croo, kon. Astridlaan 37A/bus 6, 2950 Kapellen

De polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Yoga Federatie van de Nederlandstalingen in België heeft afgesloten bij AGF Belgium draagt het contractnummer NCN400084097/000.

Lees eveneens de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

De YFN biedt aan de erkende yoga-docenten de mogelijkheid om hun beroepsaansprakelijkheid als lesgever te verzekeren en dit tegen zeer gunstige voorwaarden. Zij sloot hiervoor een collectieve polis "beroepsaansprakelijkheid" gecombineerd met een waarborg "rechtsbijstand" af bij AGF Belgium via de verzekeringsmakelaaars Feys, Renard, Bossuyt en Co.

Tijdens de vele besprekingen, die gevoerd werden omtrent de verzekeringen, is duidelijk geworden dat de aansprakelijkheid van de docent, tijdens het lesgeven beschouwd wordt als een "beroepsaansprakelijkheid". Dit gaat dus verder dan een gewone burgerlijke aansprakelijkheid en wordt door een gewone BA-polis (burgerlijke aansprakelijkheid of familiale) helemaal niet gedekt.

Docenten moeten weten dat zij een groot risico lopen indien zij geen dergelijke verzekering hebben, ook en vooral omdat consumenten steeds meer op hun rechten gaan staan en voor allerhande reële en vermeende schade vergoedingen gaan eisen.

Wie kan intekenen?

Elke leraar, in het bezit van een erkend diploma, aangesloten bij de Yoga Federatie als leraar en woonachtig in België kan via de Yoga Federatie intekenen op deze collectieve polis. Indien je hierover meer informatie wenst kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail terecht op het secretariaat van de YFN vzw (Nadine Van Treeck) of bij de ledenadministratie (Fabienne De Croo)

Wanneer kan men intekenen?

Men kan op dit moment nog op eender welk tijdstip instappen. De jaarlijkse vervaldag van deze collectieve polis blijft echter steeds 1 september, ongeacht welk tijdstip men instapt. Aangezien jaarlijks de periode loopt van 1 september tot en met eind augustus is het aan te raden dat kandidaat-intekenaars zich tijdig aanmelden zodat de intekening in orde is van bij het begin van het yogaseizoen.

Hoeveel kost een intekening?

Momenteel bedraagt de persoonlijke bijdrage voor de docent jaarlijks € 35,59 (jaarpremie € 28 x 12/12 = € 28 + € 2.59 taksen = € 30.59 verhoogd met € 5 voor administratiekosten = totaal € 35.59).

Hoeveel bedragen de waarborgen?

De verzekerde bedragen van de polis 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering' zijn € 1. 239.467,62 voor de lichamelijke schade en € 123.946,76 voor de stoffelijke schade. Het verzekerd bedrag met betrekking tot 'rechtsbijstand' bij eventuele strafrechterlijke vervolging wegens onvrijwillige slagen en verwondingen bedraagt : € 25.000.

Wanneer begint en eindigt het contract?

De dekking gaat in vanaf de gewenste instapdatum en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (1 september tot en met 31augustus) tenzij één van de partijen 3 maanden voor het verstrijken van de periode opzegt. dwz. voor 1 juni.


Bijzondere Voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden (contractnr. NCN400084097/000) gelden volgende bijzondere bepalingen:

BIJZONDERE CLAUSULES MET BETREKKING TOT HET CONTRACT

5P061 - Doel van de verzekering

In de uitbreiding van artikel 1 van de algemene voorwaarden waarborgt dit contract zowel de contractuele als de extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voortvloeiend uit de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit, met inbegrip van de wandelingen, bezoeken, uitstappen of reizen die worden georganiseerd in het kader van de schoolactiviteiten en de privé-lessen.

De waarborg omvat de aan de leerlingen veroorzaakte schade.


VERDERE BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  • Voor de docenten in opleiding verzekeren wij hun persoonlijke aansprakelijkheid voor zover zij bijgestaan worden door een gediplomeerd docent en voor zover de activiteiten georganiseerd worden door de VZW. (lees : Yoga Federatie ) Het maakt in dit geval niet uit of de docent in opleiding zijn gebruikelijke verblijfplaats in België heeft dan wel in Nederland.
  • Voor zover het activiteiten betreft die door de VZW (lees : Yoga Federatie) georganiseerd worden verzekeren wij de beroepsaansprakelijkheid van de gediplomeerde docenten. Het maakt in dit geval niet uit of deze gediplomeerde docenten hun gebruikelijke verblijfplaats in België hebben dan wel in Nederland.
  • Enkel voor de gediplomeerde docenten die hun gebruikelijke verblijfplaats in België hebben waarborgt de polis eveneens hun beroepsaansprakelijkheid voor hun persoonlijke activiteiten buiten die van de VZW.