Coronamaatregelen vanaf 19/11/2021

25 nov 2021
Algemeen

Coronamaatregelen vanaf 19/11/2021

CORONAMAATREGELEN VANAF 19/11/2021

Aangezien yoga binnen onze overheid wordt gezien als een sport, staat alle informatie over maatregelen die momenteel gelden voor het organiseren van yogalessen op de website van Sport Vlaanderen.

Vanaf 19 november gelden nieuwe maatregelen.

Samengevat komen ze hier op neer.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar. 
 • Uitzonderingen
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten)
  • Om iets te eten of te drinken.

Indoor sportinfrastructuur

 • Een indoor sportinfrastructuur moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten.
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, dan moet voorzien worden in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. 

Gepost door: Gert

Archief